მომსახურების პირობები

ეს ვებგვერდი მუშაობს Kart Bagration Valley-ის მიერ. საიტზე ტერმინები „ჩვენ“, „ჩვენი“ და „ჩვენთვის“ მიუთითებს Kart Bagration Valley-ზე. Kart Bagration Valley გთავაზობთ ამ ვებგვერდს, მათ შორის ყველა ინფორმაციას, ინსტრუმენტს და სერვისს, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ საიტიდან, თქვენთვის, მომხმარებლისთვის, ამ ტერმინების, პირობების, პოლიტიკების და შეტყობინებების მიღებაზე დამოკიდებულად.

ჩვენი საიტის მონახულებით და/ან ჩვენგან რაიმე პროდუქტის შეძენით, თქვენ ჩართული ხართ ჩვენს „სერვისში“ და ეთანხმებით შემდეგ ტერმინებს და პირობებს („მომსახურების პირობები“, „ტერმინები“), მათ შორის დამატებით ტერმინებს, პირობებს და პოლიტიკებს, რომლებიც აქ მითითებულია და/ან ხელმისაწვდომია ჰიპერბმულით. ეს მომსახურების პირობები ვრცელდება ყველა საიტის მომხმარებელზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მომხმარებლებით, მოვაჭრეებით, მომხმარებლებით, მერჩანტებით და/ან კონტენტის კონტრიბუტორებით.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს მომსახურების პირობები სანამ შეაღწევთ ან გამოიყენებთ ჩვენს ვებგვერდს. საიტის ნებისმიერ ნაწილზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა ტერმინს და პირობას, მაშინ შეიძლება არ წვდომდეთ ვებგვერდს ან არ გამოიყენოთ რაიმე სერვისი. თუ ეს მომსახურების პირობები განიხილება როგორც შეთავაზება, მიღება მკაცრად შეზღუდულია ამ მომსახურების პირობებით.

ნებისმიერი ახალი ფუნქცია ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაემატება მიმდინარე მაღაზიას, ასევე ექვემდებარება ამ მომსახურების პირობებს. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადახედოთ მომსახურების ყველაზე ბოლო ვერსიას ამ გვერდზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ნებისმიერი ნაწილი ამ მომსახურების პირობებში განახლებების და/ან ცვლილებების განთავსებით ჩვენს ვებგვერდზე. თქვენ ხართ ვალდებული პერიოდულად შეამოწმოთ ეს გვერდი ცვლილებებისთვის. თქვენი უწყვეტი გამოყენება ან წვდომა ვებგვერდზე ნებისმიერი ცვლილების განთავსების შემდეგ ნიშნავს ამ ცვლილებების მიღებას.

ჩვენი მაღაზია მასპინძლობს Shopify Inc.-ს. ისინი გვეწოდებიან ონლაინ კომერციის პლატფორმით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავყიდოთ ჩვენი პროდუქტები და სერვისები თქვენთვის.

სექცია 1 - ონლაინ მაღაზიის პირობები

ამ მომსახურების პირობებზე თანხმობით, თქვენ მიუთითებთ, რომ ხართ მინიმუმ თქვენი სახელმწიფო ან პროვინციის უმრავლესობის ასაკში, ან რომ ხართ უმრავლესობის ასაკში თქვენი სახელმწიფო ან პროვინციის უმრავლესობის ასაკში და თქვენ მოგვცეთ თქვენი თანხმობა, რათა ნებისმიერი თქვენი უმცირესი დამოკიდებული გამოიყენოს ეს საიტი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი პროდუქტები რაიმე უკანონო ან არაავტორიზებული მიზნით, არც სერვისის გამოყენებით დაარღვიოთ თქვენი იურისდიქციის კანონები (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება საავტორო უფლებების კანონებით). თქვენ არ შეგიძლიათ გადასცეს ნებისმიერი ვირუსი ან ნებისმიერი კოდი დამანგრეველი ბუნების. ნებისმიერი ტერმინის დარღვევა ან დარღვევა გამოიწვევს თქვენი სერვისის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას.

სექცია 2 - ზოგადი პირობები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ უარი თქვათ სერვისზე ნებისმიერისთვის ნებისმიერი მიზეზით ნებისმიერ დროს. თქვენ გესმით, რომ თქვენი კონტენტი (გარდა საკრედიტო ბარათის ინფორმაციისა) შეიძლება გადაეცეს გაუფორმებული და მოიცავს (ა) გადაცემებს სხვადასხვა ქსელებში; და (ბ) ცვლილებებს, რომლებიც შეესაბამება და ადაპტირდება ქსელების ან მოწყობილობების ტექნიკურ მოთხოვნებთან. საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია ყოველთვის დაშიფრულია ქსელებში გადაცემის დროს. თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გაამრავლოთ, დააკოპიროთ, გაყიდოთ, გაყიდოთ ან გამოიყენოთ ნებისმიერი ნაწილი სერვისის, სერვისის გამოყენება, ან წვდომა სერვისზე ან ნებისმიერი კონტაქტი ვებგვერდზე, რომლის მეშვეობითაც სერვისი მოეწოდება, ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ეს შეთანხმება გამოიყენება მხოლოდ მოსახერხებელი სათაურებით და არ შეზღუდავს ან სხვა გზით არ იმოქმედებს ამ ტერმინებზე.

სექცია 3 - ინფორმაციის სიზუსტე, სირთულე და დროულობა

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი, თუ საიტზე ხელმისაწვდომი ინფორმაცია არ არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. მასალა ამ საიტზე მოწოდებულია ზოგადი ინფორმაციისთვის მხოლოდ და არ უნდა იქნას გათვალისწინებული ან გამოყენებული, როგორც ერთადერთი ბაზა გადაწყვეტილებების მისაღებად, ძირითადი, უფრო ზუსტი, უფრო სრული ან უფრო დროული ინფორმაციის კონსულტაციის გარეშე. ნებისმიერი დამოკიდებულება მასალაზე ამ საიტზე არის თქვენი რისკი. ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ ისტორიულ ინფორმაციას. ისტორიული ინფორმაცია, აუცილებელი, არ არის აქტუალური და მოწოდებულია მხოლოდ თქვენი მითითებისთვის. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ შევცვალოთ საიტის შინაარსი ნებისმიერ დროს, მაგრამ არ გვაქვს ვალდებულება განვაახლოთ ინფორმაცია ჩვენს საიტზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი ვალდებულებაა მონიტორინგი მოახდინოთ ცვლილებებზე ჩვენს საიტზე.

სექცია 4 - სერვისის და ფასების ცვლილებები

ჩვენი პროდუქტების ფასები ექვემდებარება ცვლილებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ან შეწყდეს სერვისი (ან მისი ნებისმიერი ნაწილი ან შინაარსი) წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენ ან ნებისმიერი მესამე პირისთვის ნებისმიერი ცვლილების, ფასის ცვლილების, შეჩერების ან სერვისის შეწყვეტისთვის.

სექცია 5 - პროდუქტები ან სერვისები (თუ ვრცელდება)

ზოგიერთი პროდუქტი ან სერვისი შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი ექსკლუზიურად ონლაინ ვებგვერდის მეშვეობით. ეს პროდუქტები ან სერვისები შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული რაოდენობები და ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას მხოლოდ ჩვენი დაბრუნების პოლიტიკის შესაბამისად: https://kartbagrationvalley.com/pages/return-refund-policy. ჩვენ გავაკეთეთ ყველა ძალისხმევა, რომ დავანახოთ, რაც შეიძლება ზუსტად, ჩვენი პროდუქტების ფერები და გამოსახულებები, რომლებიც გამოჩნდება მაღაზიაში. ჩვენ ვერ ვაგვარიშებთ, რომ თქვენი კომპიუტერის მონიტორის ეკრანის ნებისმიერი ფერის ჩვენება იქნება ზუსტი. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მაგრამ არ ვართ ვალდებული, შეზღუდოთ ჩვენი პროდუქტების ან სერვისების გაყიდვა ნებისმიერ პირს, გეოგრაფიულ რეგიონს ან იურისდიქციას. ჩვენ შეგვიძლია გამოიყენოთ ეს უფლება თითოეული შემთხვევის მიხედვით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეზღუდოთ ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის რაოდენობები, რომლებიც ჩვენ ვთავაზობთ. ყველა პროდუქტის აღწერა ან პროდუქტის ფასები ექვემდებარება ცვლილებას ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი განკარგულებისამებრ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეწყდეს ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ დროს. ნებისმიერი შეთავაზება ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის გაკეთებული ამ საიტზე არის ცარიელი, სადაც აკრძალულია. ჩვენ არ ვაგვარიშებთ, რომ ნებისმიერი პროდუქტის, სერვისის, ინფორმაციის ან სხვა მასალის ხარისხი შეძენილი ან მიღებული თქვენთვის შეესაბამება თქვენს მოლოდინებს, ან რომ ნებისმიერი შეცდომები სერვისში იქნება გამოსწორებული. 

სექცია 6 - ანგარიშგების და ანგარიშის ინფორმაციის სიზუსტე ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვუთხრათ ნებისმიერ შეკვეთას, რომელიც ჩვენთან განთავსდება. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შევზღუდოთ ან გავაუქმოთ შეძენილი რაოდენობები თითოეულ პირს, თითოეულ ოჯახს ან თითოეულ შეკვეთაზე. ეს შეზღუდვები შეიძლება მოიცავდეს შეკვეთებს, რომლებიც განთავსებულია ან იმავე მომხმარებლის ანგარიშის ქვეშ, იმავე საკრედიტო ბარათით, და/ან შეკვეთებს, რომლებიც იყენებენ იმავე ბილინგისა და/ან მიწოდების მისამართს. იმ შემთხვევაში, თუ შევცვლით ან გავაუქმებთ შეკვეთას, შეგვიძლია შევეცადოთ შეგატყობინოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის და/ან ბილინგის მისამართით/ტელეფონის ნომრით, რომელიც მითითებული იყო შეკვეთის განთავსების დროს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევზღუდოთ ან ავუკრძალოთ შეკვეთები, რომლებიც, ჩვენი შეხედულებით, ჩანდნენ გაკეთებულად დილერების, გადამყიდველების ან დისტრიბუტორების მიერ.

თქვენ ეთანხმებით, რომ მიაწოდოთ მიმდინარე, სრული და ზუსტი შესყიდვების და ანგარიშის ინფორმაცია ყველა შესყიდვისთვის, რომლებიც განხორციელდა ჩვენს მაღაზიაში. თქვენ ეთანხმებით, რომ დაუყოვნებლივ განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ნომრები და ვადის ამოწურვის თარიღები, რათა შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების დასრულება და საჭიროების შემთხვევაში თქვენთან დაკავშირება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, გაეცანით ჩვენს დაბრუნების პოლიტიკას: https://kartbagrationvalley.com/pages/return-refund-policy

სექცია 7 - დამატებითი ინსტრუმენტები შესაძლოა მოგაწოდოთ წვდომა მესამე მხარის ინსტრუმენტებზე, რომლებსაც ჩვენ არც ვაკონტროლებთ და არც გავლენა გვაქვს მათზე. თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ ვაწვდით წვდომას ამ ინსტრუმენტებზე "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომია" პირობების გარეშე, გარანტიების გარეშე და უგულებელყოფით. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ან უკავშირდება მესამე მხარის ინსტრუმენტების გამოყენებას. თქვენი მიერ მესამე მხარის ინსტრუმენტების გამოყენება სრულიად თქვენი რისკით და შეხედულებისამებრ ხორციელდება და თქვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ იცნობთ და ეთანხმებით იმ პირობებს, რომლითაც ეს ინსტრუმენტები მოგაწოდებთ მესამე მხარის პროვაიდერები. ჩვენ ასევე, შესაძლოა მომავალში შემოგთავაზოთ ახალი სერვისები და/ან ფუნქციები ვებგვერდის მეშვეობით (მათ შორის ახალი ინსტრუმენტების და რესურსების გამოშვებით). ასეთი ახალი ფუნქციები და/ან სერვისებიც ექვემდებარება ამ მომსახურების პირობებს.

სექცია 8 - მესამე მხარის ბმულები ზოგიერთი შინაარსი, პროდუქტი და სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომია ჩვენი სერვისის მეშვეობით, შესაძლოა მოიცავდეს მესამე მხარის მასალებს. მესამე მხარის ბმულები ამ საიტზე შეიძლება მიგიყვანოთ მესამე მხარის ვებგვერდებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენს კავშირში. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი არცერთ მესამე მხარის მასალებზე, ვებგვერდებზე, ან სხვა მასალებზე, პროდუქტებზე ან სერვისებზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია მესამე მხარის ვებგვერდებზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი რაიმე ზიანის ან ზარალის გამო, რომელიც დაკავშირებულია მესამე მხარის ვებგვერდებზე პროდუქტების, სერვისების, რესურსების ან სხვა ტრანზაქციების შეძენის ან გამოყენებასთან. გთხოვთ, ყურადღებით განიხილოთ მესამე მხარის პოლიტიკები და პრაქტიკები და დარწმუნდით, რომ ესმით ისინი, სანამ რაიმე ტრანზაქციას გააკეთებთ. საჩივრები, პრეტენზიები, შეშფოთება ან კითხვები მესამე მხარის პროდუქტების შესახებ უნდა მიემართოს მესამე მხარეს.

სექცია 9 - მომხმარებლის კომენტარები, გამოხმაურებები და სხვა შეტყობინებები თუ, ჩვენს თხოვნით, გამოაგზავნით გარკვეულ სპეციფიკურ შეტყობინებებს (მაგალითად კონკურსის მონაწილეობის ფორმებს) ან ჩვენგან მოთხოვნის გარეშე, გაგზავნით შემოქმედებით იდეებს, შემოთავაზებებს, წინადადებებს, გეგმებს, ან სხვა მასალებს, იქნება ეს ონლაინ, ელფოსტით, ფოსტით ან სხვა გზით (ერთობლივად, 'კომენტარები'), თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია, ნებისმიერ დროს, შეზღუდვის გარეშე, რედაქტირება, კოპირება, გამოქვეყნება, გავრცელება, თარგმნა და გამოყენება ნებისმიერი საშუალებით ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც მოგვაწოდეთ. ჩვენ არ ვართ ვალდებულნი (1) შევინახოთ ნებისმიერი კომენტარი კონფიდენციალურობაში; (2) გადავუხადოთ კომპენსაცია ნებისმიერი კომენტარისთვის; ან (3) ვუპასუხოთ ნებისმიერ კომენტარს. ჩვენ შეიძლება, მაგრამ არ ვართ ვალდებულნი, ვაკონტროლოთ, ვედიტიროთ ან მოვაცილოთ შინაარსი, რომელიც, ჩვენი შეხედულებით, არის უკანონო, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებლური, დიფამაციული, პორნოგრაფიული, უცენზურო ან სხვა გზით მიუღებელი ან არღვევს ნებისმიერი მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას ან ამ მომსახურების პირობებს. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ არღვევს ნებისმიერი მესამე მხარის უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშანს, კონფიდენციალურობის უფლებებს, პიროვნულ ან სხვა პირად ან საკუთრებით უფლებებს. ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებლურ ან სხვა უკანონო, შეურაცხმყოფელ ან უცენზურო მასალას, ან არ შეიცავს რაიმე კომპიუტერულ ვირუსს ან სხვა მავნე პროგრამას, რომელიც შეიძლება გავლენას ახდენს სერვისის ან რაიმე დაკავშირებული ვებგვერდის მუშაობაზე. არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელფოსტა, მოგვეჩვენოთ, რომ ხართ ვინმე სხვა, ან სხვა გზით მოგვეყვანოთ შეცდომაში ჩვენ ან მესამე მხარეები კომენტარების წარმოშობის შესახებ. თქვენ ხართ სრულად პასუხისმგებელი ნებისმიერი კომენტარისთვის, რომელიც გააკეთეთ და მათი სიზუსტისთვის. ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიღებთ ვალდებულებას ნებისმიერ კომენტარზე, რომელიც გამოქვეყნებულია თქვენ ან მესამე მხარის მიერ.

სექცია 10 - პირადი ინფორმაცია თქვენი პირადი ინფორმაციის წარდგენა მაღაზიაში ექვემდებარება ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ: https://kartbagrationvalley.com/pages/privacy-policy

სექცია 11 - შეცდომები, უზუსტობები და გამოტოვებები ზოგჯერ ჩვენს საიტზე ან სერვისში შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ტიპოგრაფიულ შეცდომებს, უზუსტობებს ან გამოტოვებებს, რომლებიც დაკავშირებულია პროდუქტის აღწერებთან, ფასებთან, აქციებთან, შეთავაზებებთან, პროდუქტის მიწოდების საფასურთან, ტრანზიტის დროებთან და ხელმისაწვდომობასთან. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვასწოროთ ნებისმიერი შეცდომა, უზუსტობა ან გამოტოვება, და შევცვალოთ ან განვაახლოთ ინფორმაცია ან გავაუქმოთ შეკვეთები, თუ სერვისში ან დაკავშირებულ ვებგვერდზე ინფორმაცია არასწორია ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე (მათ შორის, შეკვეთის გაგზავნის შემდეგ). ჩვენ არ ვიღებთ ვალდებულებას განვაახლოთ, შევასწოროთ ან განვმარტოთ ინფორმაცია სერვისში ან დაკავშირებულ ვებგვერდზე, მათ შორის ფასების ინფორმაცია, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. არცერთი განახლების ან განახლების თარიღის გამოყენება სერვისში ან დაკავშირებულ ვებგვერდზე არ უნდა იქნას გაგებული, რომ ყველა ინფორმაცია სერვისში ან დაკავშირებულ ვებგვერდზე შეცვლილია ან განახლებულია.

სექცია 12 - აკრძალული გამოყენებები

გარდა სხვა აკრძალვებისა, რომლებიც მითითებულია სერვისის წესებში, თქვენ არ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ საიტი ან მისი შინაარსი: (ა) რაიმე უკანონო მიზნებისთვის; (ბ) სხვათა მოწოდება ან მონაწილეობა უკანონო ქმედებებში; (გ) საერთაშორისო, ფედერალური, პროვინციული ან სახელმწიფო რეგულაციების, წესების, კანონების ან ადგილობრივი განკარგულებების დარღვევა; (დ) ჩვენი ან სხვათა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევა; (ე) სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, ეთნიკურობის, რასის, ასაკის, ეროვნული წარმომავლობის ან შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე შეურაცხყოფა, ზიანი, ცილისწამება, დისკრიმინაცია ან მუქარა; (ვ) ცრუ ან დამაბნეველი ინფორმაციის მიწოდება; (ზ) ვირუსების ან სხვა მავნე კოდების ატვირთვა ან გადაცემა, რომლებიც მოქმედებას მოახდენენ სერვისის ან რაიმე დაკავშირებული ვებგვერდის, სხვა ვებგვერდების ან ინტერნეტის ფუნქციონალურობასა და მუშაობაზე; (თ) სხვისი პირადი ინფორმაციის შეგროვება ან თვალთვალი; (ი) სპამი, ფიშინგი, ფარმინგი, პრეტექსტი, სპაიდერი, კლავინგი ან სკრაპინგი; (კ) ნებისმიერი ბილწი ან უზნეო მიზნებისათვის; ან (ლ) სერვისის ან რაიმე დაკავშირებული ვებგვერდის, სხვა ვებგვერდების ან ინტერნეტის უსაფრთხოების ფუნქციების დარღვევა ან გვერდის ავლა. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შევწყვიტოთ თქვენი სერვისის ან რაიმე დაკავშირებული ვებგვერდის გამოყენება ამ აკრძალვათა დარღვევისთვის.

სექცია 13 - გარანტიების გამორკვევა; პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ თქვენი სერვისის გამოყენება იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომო. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ სერვისის გამოყენების შედეგად მიღებული შედეგები იქნება ზუსტი ან სანდო. თქვენ ეთანხმებით, რომ დრო და დრო ჩვენ შეგვიძლია მოვხსნათ სერვისი განუსაზღვრელი ვადით ან გავაუქმოთ სერვისი ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ გამოხატულად ეთანხმებით, რომ თქვენი სერვისის გამოყენება, ან შეუძლებლობა, გამოყენება თქვენი საკუთარი რისკის ქვეშაა. სერვისი და ყველა პროდუქტი და სერვისი, რომელიც გადაეცემა თქვენ სერვისის მეშვეობით (სხვა მითითებების გარდა), ხელმისაწვდომია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ თქვენი გამოყენებისათვის, ყოველგვარი წარმომადგენლობის, გარანტიების ან პირობების გარეშე, რომლებიც შეიძლება იყოს პირდაპირი ან არაპირდაპირი, მათ შორის ყველა არაპირდაპირი გარანტია ან პირობა სავაჭრო ვარგისიანობის, სავაჭრო ხარისხის, განსაზღვრული მიზნისთვის ვარგისიანობის, გამძლეობის, სათაურის და არაწარმოება. არცერთ შემთხვევაში არ იქნება პასუხისმგებელი Kart Bagration Valley, ჩვენი დირექტორები, თანამშრომლები, პარტნიორები, ოფიცრები, აგენტები, კონტრაქტორები, ინტერნები, მიმწოდებლები, სერვისის მიმწოდებლები ან ლიცენზიანტები არანაირი ზიანისთვის, დანაკარგისთვის, პრეტენზიისთვის, ან ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სანქციონირებული, სპეციალური ან მორალური ზიანისთვის, მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, დაკარგული მოგება, დაკარგული შემოსავალი, დაკარგული დანაზოგი, მონაცემთა დაკარგვა, ან რაიმე მსგავსი ზიანი, რომელიც წარმოიქმნება თქვენი სერვისის გამოყენების ან სერვისის მეშვეობით შეძენილი პროდუქციის გამო, ან სხვა პრეტენზიები, რომლებიც ნებისმიერი გზით დაკავშირებულია თქვენს მიერ სერვისის ან პროდუქტის გამოყენებასთან, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნებისმიერი შეცდომა ან გამოტოვება ნებისმიერ შინაარსში, ან ნებისმიერი დანაკარგი ან ზიანი ნებისმიერი სახის, რომელიც წარმოიქმნება სერვისის ან ნებისმიერი შინაარსის (ან პროდუქტის) გამოყენების შედეგად, რომლებიც გამოქვეყნებულია, გადაცემულია, ან სხვა გზით ხელმისაწვდომი გახდა სერვისის მეშვეობით, თუნდაც მათი შესაძლებლობა წინასწარ ყოფილიყო განჭვრეტილი. რადგან ზოგიერთ შტატებს ან იურისდიქციებს არ აძლევს უფლება გამომდინარე ან შემთხვევითი ზიანის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ასეთ შტატებს ან იურისდიქციებში ჩვენი პასუხისმგებლობა შეზღუდულია კანონით მაქსიმალურად ნებადართული დონით.

სექცია 14 - ხელშეკრულება

თქვენ ეთანხმებით, გააცნოთ, დაიცვათ და გამართლებთ Kart Bagration Valley და ჩვენს მშობლებს, შვილობილებს, პარტნიორებს, ოფიცრებს, დირექტორებს, აგენტებს, კონტრაქტორებს, ლიცენზიანტებს, სერვისის მიმწოდებლებს, ქვეკონტრაქტორებს, მიმწოდებლებს, ინტერნებს და თანამშრომლებს ნებისმიერი პრეტენზიის ან მოთხოვნისგან, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასურის, რომელიც მესამე მხარისგან წარმოიშვება ან თქვენი ამ წესების ან დაკავშირებული დოკუმენტების დარღვევის გამო, ან თქვენი ნებისმიერი კანონის ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის გამო.

სექცია 15 - სეგმენტაცია

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დებულება ამ წესების მიხედვით განისაზღვრება როგორც უკანონო, ბათილი ან არამოქმედი, ეს დებულება მაინც იქნება მოქმედი მაქსიმალურად ნებადართული მოქმედი კანონით, ხოლო არამოქმედი ნაწილი ჩაითვლება ამ წესებისგან გამოყოფილად, ამგვარი განსაზღვრა არ იმოქმედებს სხვა დარჩენილი დებულებების ვალიდობასა და მოქმედებებზე.

სექცია 16 - შეწყვეტა

მხარეთა ვალდებულებები და ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვება შეწყვეტის თარიღამდე, შეინარჩუნებენ მოქმედებას შეთანხმების შეწყვეტის შემდეგ ყველა მიზნისთვის. ეს წესები მოქმედია, სანამ შეწყდება თქვენი ან ჩვენი მიერ. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ეს წესები ნებისმიერ დროს, შეგვატყობინოთ, რომ აღარ გსურთ ჩვენი სერვისის გამოყენება, ან როდესაც შეწყვეტთ ჩვენი საიტის გამოყენებას. თუ ჩვენი გადაწყვეტილებით თქვენ ვერ შესასრულებთ, ან ეჭვგარეშეა, რომ ვერ შესასრულებთ, რომელიმე დებულებას ამ წესებისა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეწყვიტოთ ეს შეთანხმება ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე და თქვენ დარჩებით პასუხისმგებელი ყველა თანხაზე, რომელიც დაგროვილია შეწყვეტის თარიღამდე ჩათვლით; და/ან შესაბამისად შეიძლება უარი თქვას თქვენს ხელმისაწვდომობაზე ჩვენი სერვისების (ან მისი ნაწილი) მიმართ.

სექცია 17 - სრული შეთანხმება

ჩვენი რომელიმე უფლების ან დებულების გამოყენების ან დაწუნების შეუძლებლობა არ ნიშნავს იმ უფლების ან დებულების უარყოფას. ეს წესები და რომელიმე პოლიტიკა ან ოპერაციული წესები, რომლებიც განთავსებულია ამ საიტზე ან სერვისის მიმართ, წარმოადგენს სრულ შეთანხმებასა და გაგებას თქვენსა და ჩვენს შორის და მართავს თქვენს სერვისის გამოყენებას, შეცვლის ყველა წინამდებარე ან თანამედროვე შეთანხმებას, კომუნიკაციებსა და შეთავაზებებს, იქნება ეს ზეპირი თუ წერილობითი, თქვენსა და ჩვენს შორის (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, წინა ვერსიები ამ წესებისა). ნებისმიერი არამომსახურებული ამ წესების ინტერპრეტაციაში არ ითვლება დრაფტის მხარის საწინააღმდეგოდ.

სექცია 18 - მმართველი კანონი

ეს წესები და ნებისმიერი ცალკეული შეთანხმებები, რომლებიც ჩვენ მოგაწვდით სერვისებს, მართავენ და ინტერპრეტირდება საქართველოს კანონების შესაბამისად.

სექცია 19 - წესების ცვლილებები

თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ ამ წესების ბოლო ვერსიას ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი სრული შეხედულებით, განვაახლოთ, შევცვალოთ ან შევცვალოთ ნებისმიერი ნაწილი ამ წესებისა, განვათავსოთ განახლებები და ცვლილებები ჩვენს ვებგვერდზე. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ვებგვერდი ცვლილებებისთვის. თქვენი გაგრძელებული გამოყენება ან წვდომა ჩვენი ვებგვერდზე ან სერვისზე ნებისმიერი ცვლილებების განთავსების შემდეგ ნიშნავს იმ ცვლილებების მიღებას.

სექცია 20 - საკონტაქტო ინფორმაცია

კითხვები ამ წესებთან დაკავშირებით უნდა გამოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: kartbagrationvalley@gmail.com. ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ: kartbagrationvalley@gmail.com