კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღწერს, თუ როგორ აგროვებს, იყენებს და ავლენს "Kart Bagration Valley" თქვენს პირად ინფორმაციას, როდესაც სტუმრობთ, იყენებთ ჩვენს სერვისებს ან ყიდულობთ kartbagrationvalley.com-ზე, ან სხვაგვარად გვიკავშირდებით. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის, "თქვენ" და "თქვენი" ნიშნავს თქვენ, როგორც სერვისების მომხმარებელს, მიუხედავად იმისა, ხართ თუ არა მომხმარებელი, ვებგვერდის ვიზიტორი ან სხვა პირი, რომლის ინფორმაცია ჩვენ აგვიღია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენი სერვისების გამოყენებით და მათზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით თქვენი ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას და გამოვლენას, როგორც ეს აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ და არ მიუდგეთ სერვისებს.

ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები

შესაძლოა განვაახლოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა დროდადრო, მათ შორის ჩვენი პრაქტიკის ცვლილებების ასახვისთვის ან სხვა ოპერაციული, სამართლებრივი ან რეგულატორული მიზეზების გამო. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ განახლებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას საიტზე, განვაახლებთ "ბოლო განახლების" თარიღს და ვიმოქმედებთ შესაბამისი კანონების მიხედვით.

გარდა ქვემოთ აღწერილი კონკრეტული გამოყენებებისა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენგან შეგროვებული ინფორმაცია კომუნიკაციისთვის, სერვისების მიწოდებისთვის, ნებისმიერი მოქმედი სამართლებრივი ვალდებულების შესრულებისთვის, ნებისმიერი მოქმედი სერვისის პირობების აღსრულებისთვის და სერვისების, ჩვენი უფლებებისა და მომხმარებლების ან სხვა პირების უფლებების დასაცავად.

რომელ პირად ინფორმაციას ვაგროვებთ

თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ურთიერთობთ ჩვენს საიტთან და იყენებთ ჩვენს სერვისებს. როდესაც ვიყენებთ ტერმინს "პირადი ინფორმაცია", ვგულისხმობთ ინფორმაციას, რომელიც იდენტიფიცირებს, ეხება, აღწერს ან შეიძლება იყოს დაკავშირებული თქვენთან. ქვემოთ მოცემულია კატეგორიები და კონკრეტული ტიპები პირადი ინფორმაციის, რომელსაც ვაგროვებთ.

ინფორმაცია, რომელიც თქვენგან პირდაპირ ვაგროვებთ

ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ პირდაპირ გვაწვდით ჩვენი სერვისების მეშვეობით, შესაძლოა შეიცავდეს:

 • ძირითადი საკონტაქტო დეტალები, მათ შორის თქვენი სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა.
 • შეკვეთის ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი სახელი, ბილინგის მისამართი, მიწოდების მისამართი, გადახდის დადასტურება, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი.
 • ანგარიშის ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი მომხმარებლის სახელი, პაროლი, უსაფრთხოების კითხვები.
 • შეძენის ინფორმაცია, მათ შორის ნივთები, რომლებსაც ნახულობთ, აყრით კალათაში ან ამატებთ სურვილის სიაში.
 • მომხმარებლის მხარდაჭერის ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ირჩევთ კომუნიკაციისას, მაგალითად, როდესაც გზავნით მესიჯს სერვისების მეშვეობით.

სერვისების ზოგიერთი ფუნქცია მოითხოვს თქვენგან გარკვეული ინფორმაციის მიწოდებას. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ არ მიაწოდოთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს შეიძლება შეუშალოს ხელს ამ ფუნქციების გამოყენებას.

ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ ქუქი-ფაილების მეშვეობით

ასევე ავტომატურად ვაგროვებთ გარკვეულ ინფორმაციას თქვენი ინტერაქციის შესახებ სერვისებთან. ამისთვის ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, პიქსელებს და მსგავს ტექნოლოგიებს. გამოყენების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას, თუ როგორ მიუდგებით და იყენებთ ჩვენს საიტს და თქვენს ანგარიშს, მათ შორის მოწყობილობის, ბრაუზერის, ქსელის კავშირის, IP მისამართისა და სხვა ინფორმაცია სერვისებთან ინტერაქციის შესახებ.

ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ მესამე პირებისგან

დაბოლოს, შესაძლოა მივიღოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ მესამე პირებისგან, მათ შორის ვენდორების და სერვისების მომწოდებლებისგან, რომლებიც აგროვებენ ინფორმაციას ჩვენი სახელით, მაგალითად:

 • კომპანიები, რომლებიც მხარს უჭერენ ჩვენს საიტსა და სერვისებს.
 • ჩვენი გადახდის პროცესორები, რომლებიც აგროვებენ გადახდის ინფორმაციას (მაგ. საბანკო ანგარიში, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ინფორმაცია, ბილინგის მისამართი) თქვენი შეკვეთების დასასრულებლად და იმ პროდუქტების ან სერვისების მისაწოდებლად, რომლებიც თქვენ მოითხოვეთ.

როდესაც სტუმრობთ ჩვენს საიტს, ხსნით ან კლიკავთ ჩვენს ელფოსტაზე, ან ინტერაქციაში შედიხართ ჩვენს სერვისებთან ან რეკლამებთან, ჩვენ ან მესამე პირები, რომელთანაც ვთანამშრომლობთ, ავტომატურად ვაგროვებთ გარკვეულ ინფორმაციას ონლაინ მიკვლევითი ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორიცაა პიქსელები, ვებშუქები, პროგრამული დეველოპერების ნაკრებები, მესამე მხარის ბიბლიოთეკები და ქუქი-ფაილები.

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მივიღეთ მესამე პირებისგან, მოპყრობილი იქნება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ან ვალდებულნი ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომელიც მესამე პირებმა მოგვაწოდეს და არ ვართ პასუხისმგებელნი მესამე პირების პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ, მესამე მხარის ვებგვერდები და ბმულები.

როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას

პროდუქტებისა და სერვისების მიწოდება. ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას სერვისების მიწოდებისთვის, რათა შევასრულოთ ჩვენი კონტრაქტი თქვენთან, მათ შორის თქვენი გადახდების დამუშავებისთვის, შეკვეთების შესრულებისთვის, შეტყობინებების გამოგზავნისთვის, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ანგარიშთან, შეძენებთან, დაბრუნებებთან, გაცვლებთან ან სხვა ტრანზაქციებთან, ანგარიშის შექმნის, შენახვისა და მართვისთვის, გადაზიდვის ორგანიზებისთვის, ნებისმიერი დაბრუნებისა და გაცვლის უზრუნველყოფისთვის და მიმოხილვების გამოქვეყნებისთვის.

მარკეტინგი და რეკლამა. ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მარკეტინგისა და სარეკლამო მიზნებისათვის, მაგალითად, მარკეტინგული, სარეკლამო და სარეკლამო კომუნიკაციების ელ.ფოსტით, ტექსტური შეტყობინებით ან ფოსტით გაგზავნისათვის, და პროდუქტების ან სერვისების რეკლამების ჩვენებისთვის. ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებას სერვისებისა და რეკლამების უკეთ ადაპტირებისთვის ჩვენს საიტზე და სხვა ვებგვერდებზე.

უსაფრთხოება და თაღლითობის პრევენცია. ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას თაღლითობის, უკანონო ან მავნე აქტივობის გამოვლენის, გამოძიების ან ამასთან დაკავშირებით ზომების მიღების მიზნით. თუ გადაწყვეტთ გამოიყენოთ სერვისები და დაარეგისტრიროთ ანგარიში, პასუხისმგებელი ხართ თქვენი ანგარიშის სერთიფიკატების უსაფრთხოდ შენახვაზე. მკაცრად გირჩევთ არ გაუზიაროთ თქვენი მომხმარებლის სახელი, პაროლი ან სხვა წვდომის დეტალები სხვას. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ანგარიში კომპრომეტირებულია, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით.

კომუნიკაცია თქვენთან. ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მომხმარებლის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად და ჩვენი სერვისების გასაუმჯობესებლად. ეს ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესებშია, რათა ვიყოთ მეტად პასუხისმგებელნი თქვენთან, უზრუნველვყოთ ეფექტური სერვისები და შევინარჩუნოთ ჩვენი ბიზნეს ურთიერთობა თქვენთან.

ქუქი-ფაილები

მრავალი ვებგვერდის მსგავსად, ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ჩვენს საიტზე. ქუქი-ფაილების შესახებ კონკრეტული ინფორმაციისთვის, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენი მაღაზიის Shopify-ით ძალის მიცემისთვის, იხილეთ https://www.shopify.com/legal/cookies. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ჩვენი საიტისა და სერვისების ფუნქციონირებისა და გაუმჯობესებისთვის (მათ შორის თქვენი მოქმედებებისა და პრეფერენციების დამახსოვრებისთვის), ანალიტიკის ჩატარებისთვის და სერვისების უკეთ გასაგებად. 

შესაძლოა დავუშვათ, რომ მესამე პირები და სერვისების მომწოდებლები გამოიყენონ ქუქი-ფაილები ჩვენს საიტზე, რათა უკეთ მოარგონ სერვისები, პროდუქტები და რეკლამა ჩვენს საიტზე და სხვა ვებგვერდებზე.

ბრაუზერები ავტომატურად იღებენ ქუქი-ფაილებს სტანდარტულად, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი, რომ წაშალოს ან უარყოს ქუქი-ფაილები ბრაუზერის კონტროლების მეშვეობით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ქუქი-ფაილების წაშლა ან დაბლოკვა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს თქვენს მომხმარებლის გამოცდილებაზე და შეიძლება გამოიწვიოს, რომ სერვისების ზოგიერთი ნაწილი, მათ შორის გარკვეული ფუნქციები და ზოგადი ფუნქციონალობა, არასწორად მუშაობდეს ან აღარ იყოს ხელმისაწვდომი. დამატებით, ქუქი-ფაილების დაბლოკვა არ შეაჩერებს სრულად, თუ როგორ ვაზიარებთ ინფორმაციას მესამე პირებთან, როგორიცაა ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები.

როგორ ვაზიარებთ პირად ინფორმაციას

გარკვეულ შემთხვევებში, შეიძლება გავზიაროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია მესამე პირებთან ლეგიტიმური მიზნებისთვის, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. ასეთი შემთხვევები შეიძლება მოიცავდეს:

 • ვენდორებთან ან სხვა მესამე პირებთან, რომლებიც ასრულებენ სერვისებს ჩვენი სახელით (მაგ. IT მენეჯმენტი, გადახდის დამუშავება, მონაცემთა ანალიტიკა, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ღრუბლოვანი შენახვა, შესრულება და მიწოდება).
 • ბიზნეს და მარკეტინგ პარტნიორებთან, რათა უზრუნველყონ სერვისები და რეკლამა თქვენთვის. ჩვენი ბიზნეს და მარკეტინგ პარტნიორები გამოიყენებენ თქვენს ინფორმაციას მათი საკუთარი კონფიდენციალურობის განცხადებების შესაბამისად.
 • როდესაც თქვენ მიმართავთ, ითხოვთ ან სხვაგვარად თანხმობთ ჩვენი მიერ გარკვეული ინფორმაციის მესამე პირებთან გაზიარებას, მაგალითად, პროდუქციის გამოგზავნისთვის ან სოციალური მედიის ვიჯეტების ან ლოგინის ინტეგრაციების გამოყენებისას.
 • ჩვენს შვილობილებთან ან ჩვენს კორპორაციულ ჯგუფში, ლეგიტიმური ინტერესებით, რომ ვაწარმოოთ წარმატებული ბიზნესი.
 • ბიზნეს ტრანზაქციის კონტექსტში, როგორიცაა შერწყმა ან გაკოტრება, მოქმედი სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულების მიზნით (მათ შორის, სუბპოენებზე, საძიებო ორდერებზე და მსგავს მოთხოვნებზე პასუხის გასაცემად), ნებისმიერი მოქმედი სერვისის პირობების აღსრულებისთვის და სერვისების, ჩვენი უფლებებისა და მომხმარებლების ან სხვა პირების უფლებების დასაცავად.

კატეგორია კატეგორიები მიმღებთა:

იდენტიფიკატორები, როგორიცაა ძირითადი საკონტაქტო დეტალები და გარკვეული შეკვეთის და ანგარიშის ინფორმაცია

კომერციული ინფორმაცია, როგორიცაა შეკვეთის ინფორმაცია, შეძენის ინფორმაცია და მომხმარებელთა მხარდაჭერის ინფორმაცია

ინტერნეტ ან სხვა მსგავსი ქსელური აქტივობა, როგორიცაა გამოყენების მონაცემები

ვენდორები და მესამე პირები, რომლებიც ასრულებენ სერვისებს ჩვენი სახელით (მაგ. ინტერნეტ სერვისის მომწოდებლები, გადახდის პროცესორები, შესრულების პარტნიორები, მომხმარებელთა მხარდაჭერის პარტნიორები და მონაცემთა ანალიტიკის მომწოდებლები)

ბიზნეს და მარკეტინგ პარტნიორები

შვილობილები

ჩვენ არ ვიყენებთ ან ვაზიარებთ მგრძნობიარე პირად ინფორმაციას თქვენი მახასიათებლების განსაზღვრის მიზნით.